Trang chủ » Đàn ông

Đàn ông

Đàn bà dù có là hoa hay cỏ dại thì cũng không phải là thứ mà đàn ông mang ra đùa cợt
NgẫmTâm sự

Đàn bà dù có là hoa hay cỏ dại thì cũng không phải...

Chấp nhận hy sinh vì đàn ông không có nghĩa là đàn bà là thứ để đàn ông mang ra đùa giỡn. Hãy nhớ rằng bất kể đàn bà là hoa hay cỏ dại, họ cũng sở hữu những giá...