Trang chủ » Người thứ 3

Người thứ 3

Người chỉ cùng tôi một đoạn đường, nhưng tôi lại thương nhớ người cả đời
Tâm sự

Người chỉ cùng tôi một đoạn đường, nhưng tôi lại thương nhớ người...

Giữa người và người với nhau, hợp lại vì duyên, hết duyên thì chia cách. Có quá nhiều người đến rồi lại đi, từ đôi bên thân thiết đến sau này đi lướt qua nhau cũng chỉ gật đầu cười...
Người thứ 3 trong tình yêu thực sự đáng trách hơn đáng thương
Tâm sự

Người thứ 3 trong tình yêu thực sự đáng trách hơn đáng thương

Trên đời này, có một số người thứ 3 là đáng thương, nhưng cũng một số người thứ 3, là đáng trách như vậy đó.