Trang chủ » Tình yêu
Nếu làm người yêu không được thì hãy nói với nhay lời tạm biệt
Tình yêu

Nếu làm người yêu không được thì hãy nói với nhay lời tạm...

Càng lớn càng hiểu rõ một đạo lý: thực ra số người có thể thật lòng yêu và song hành đến cuối cùng là rất ít, mà số người ta bỏ lỡ lại rất nhiều